Om pressing

VEILEDNING EPLEPRESSING

– denne veiledningen er skrevet først og fremst med tanke på eplepressing.

GENERELT OM PRESSEPROSESSEN

Frukten has i kar med rent vann, og vaskes, enten med spyling eller manuelt. Det må ikke forekomme jord eller råte blant epler som skal presses.

Frukten moses i en kvern til en masse av små eplebiter, inklusiv kjernehus, stilk og skall.

Fruktmassen, kalt «masken» på fagspråket, presses i pressen under høyt trykk, se ulike prinsipper under. Mosten renner ut av pressen. 50-75 % av fruktvekten presses ut til most, avhengig av fruktsort, modenhet og pressetidspunkt i forhold til høstetidspunkt.

Mosten kan her filtreres med et filter som siler ut større partikler, men som lar lett grums slippe igjennom. I grumset ligger mye næringsstoffer og smak.

GENERELT OM BEHANDLING AV FERSK MOST

-kan drikkes umiddelbart, den er holdbar i noen døgn i kjøleskap. Fersk most beholder mest smak.

-kan fryses på plastflaske, for eksempel brusflaske, kanne e.l. Ikke fyll flasken helt full! Da sprekker til og med plast. Most kan også fryses på Bag-in-Box, men vær oppmerksom ved opptining: ventilen kan ha blitt presset litt ut.

-kan pasteuriseres, og vil da kunne lagres i lang tid, et år eller mer. Pasteurisering: Mosten varmes raskt opp til 72 – 80 grader og holdes på denne temperaturen i mer enn 20 minutter Så tappes den varm på emballasje, aldeles fullt, og lukkes. Glassflasker snus på hode umiddelbart etter tapping. Nedkjøling bør skje så raskt som mulig. Uønskede bakterier drepes ved pasteurisering. Renslighet og ren emballasje er likevel svært viktig for å unngå gjær- og muggsopper. Mest vanlig emballasje er glassflasker fra 0,5 til 1 liter og Bag-in-Box på 3. 5 eller 10 liter. Ved pasteurisering tapes noe smak, men fordelene med lang levetid er åpenbare. Det finnes også andre måter å pasteurisere på, men vi anbefaler denne.

DEFINISJONER

«Most» eller «juice» er et rent produkt uten tilsetninger, men kan være laget av konsentrat.

Norsk «sider» er alkoholholdig gjæret most, i enkelte tilfeller med noe vann og sukker.

«Saft» og «Nektar» er blandingsprodukt av vann, konsentrat, sukker og eventuelle andre smakstilsetninger.

KVERNER

Sveivekvern, manuell – Egnet til små volumer, 50-100 liter pr. dag. Plasseres oppå egnet balje slik at den oppmalte frukten faller ned, og kan deretter spas over i presse med øsekar.

Kvern, Drilldrevet – Egnet til små volumer, 50-100 liter pr. dag. «Spytter» masken i egnet balje slik at den oppmalte frukten faller ned, og kan deretter spas over i presse med øsekar.

Kvern, med integrert el. motor, 1fas, 230 volt – Egnet til mellomstore volumer, 100 – 300 l./dag. «Spytter» masken i egnet balje slik at den oppmalte frukten faller ned, og kan deretter spas over i presse med øsekar.

Automatisk vaskemater med kvern, 3 fas, 400 volt – Egnet til store volumer, 300 – 6000 l./dag. Skyller frukten i kar, for deretter å spyle frukten i en heiseinnretning som mater en kvern, som igjen «spytter» masken som oftest direkte ned i/på pressen. Mye brukt i kombinasjon med større pakkpresser og båndpresser.

PASTEURISERING

Kjele-pasteur
Kapasitet ca 25 l./time. Virkemåte: Mosten varmes opp i en termostatstyrt kjele på 25 liter til ønsket temperatur, og tappes ut av innebygd kran varm på emballasje.

Spiralrør-pasteur
Kapasitet fra ca 100 l./time og oppover. Virkemåte: Mosten går i et spiralrør som er nedsenket i en beholder med et varmemedium, vanligvis vann. Dermed blir mosten varmet opp av vannet, og kan tappes varm på emballasje.

Plate-pasteur
Kapasitet fra ca 150 l./time og oppover. Virkemåte: Kald most møter varmt vann inni en plateveksler. Varm most kommer ut øverst, og kaldt vann nederst. Mosten tappes deretter direkte på emballasje.

PRESSER

Vannpresse: Leveres i størrelser fra 20 til 300 liter. Virkemåte: En gummibelg fyller seg med vann, og presser masken mot en perforert sylindervegg. Brukerveiledning: Skru opp toppskrue, og løft av lokket. Plasser spesialduken innenfor den perforerte sylinderveggen. Duken fungerer til dels som filter og letter tømming av masken. Masken legges mellom gummibelg og duken. Ha emballasjen for fersk most klar, det begynner å renne umiddelbart. Skru på lokket skikkelig, og MEGET VIKTIG: åpne luftventil på toppen av pressen. Koble til vanlig hageslange på inntaket (der det ikke er noen kran) og åpne for vannstrøm på vannslangen. Det er en fordel om trykket i springen er over 4 kg. Når vannet kommer ut av luftventilen på toppen av pressen, skru luftventil igjen. Presseprosessen er dermed i gang. Vent til det ikke renner mer most fra pressen, og steng trykket fra vannslangen. Åpne vannkranen på pressen, og la alt vann renne ut. Når trykket minsker, åpne luftventil på toppen av pressen. Når det ikke renner mer vann ut, åpne topplokket, og ta ut tørr mask. Rengjør umiddelbart etter endt arbeidsdag.

Kurvpresse: Leveres i størrelser fra 10 til 300 liter. Virkemåte: En skrue eller et hydraulisk stempel presser masken i kurven ovenfra og ned. Brukerveiledning: Påse at platen og skruen/stempelet er i øvre stilling. Legg sekken laget av spesialduk opp i «kurven». Duken fungerer til dels som filter og letter tømming av masken. Masken legges opp i sekken. Ha emballasjen for fersk most klar, det begynner å renne umiddelbart. Når kurven er full av mask, pakkes sekken rundt masken på toppen, og platen presses mot sekken med mask ved hjelp av skruen/stempelet til det ikke renner mer most fra pressen. Sett skruen/stempelet tilbake i øvre stilling, og løft ut den tørre masken. Rengjør umiddelbart etter endt arbeidsdag.

Pakkpresse: Leveres med kapasitet fra 30 til 600 l./time. Virkemåte: En skrue eller et hydraulisk eller pneumatisk stempel presser masken i lagvise pakker med mask, pakket i spesialkleder. Brukerveiledning: Start med å legge metallrammen noenlunde nøyaktig midt på underlagsbrettet. Legg et klede diagonalt over rammen, spa mask med øsekar oppi rammen, til den er full. Legg de fire hjørnene på kledet inn mot midten, slik at masken er pakket inn. Ta vekk metallrammen, og legg en av de medfølgende tynne plater oppå pakken med mask. Gjenta denne operasjonen til det ikke er plass til mer/ikke flere plater. Duken fungerer til dels som filter og letter tømming av masken. Ha emballasjen for fersk most klar, det begynner å renne umiddelbart. Press deretter platen mot masken ved hjelp av stempelet til det ikke renner mer most fra pressen/pressen har nådd sitt maksimale trykk. Sett stempelet i øvre stilling, og tøm dukene for den tørre masken. Rengjør umiddelbart etter endt arbeidsdag.

Båndpresser: Leveres i kapasitet fra 200 l./time og oppover. Virkemåte: En båndpresse får masken direkte levert av en vaskemater med kvern. Deretter blir masken presset mellom et bredt bånd og minst to valser i serie. En båndpresse er den eneste pressetypen som har en kontinuerlig virkemåte. Brukerveiledning: be om eget skjema.

Pneumatiske presser: Leveres i kapasitet fra 250 l./time og oppover. Virkemåte: Prinsippet er likt som en vannpresse, men det brukes luft i stedet for vann i belgen. Brukerveiledning: be om eget skjema.