Vi leverer pasteuriseringsløsninger for alle volumer innen småskala foredling. Ring oss og be om tilbud.