Vi har Bjørkeved og blandingsved

Bjørkeved 50l – 70kr
Blandingsved 60l – 70kr

Bjørkeveden 35 cm, eller 20 cm til småovner.

Kan bringes mot tillegg i pris. Kan også hentes.

KONTAKT OSS

+47 974 07 604

GAMLEVEGEN 23, 6879 SOLVORN

Bjørkeved 50l  – 70kr
Blandingsved 60l – 70kr

Veden er 35 cm, eller bjørkeved 20 cm til småovner.

Kan bringes mot tillegg i pris. Kan også hentes.